Thứ ba, 13/4/2021, 18:20
Lượt đọc: 63

Chuyên đề: Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ

Ngày 28/1/ 2021 trường mầm non Hướng Dương tổ chức chuyên đề: 'Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ' có các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục trong huyện về dự giờ và học tập.

File thứ 1: z2432618195398e37ad1e4d8b29f9fa6daf99e573ca555_1342021182637.jpg
File thứ 2: z2432619534485844587a222a2e690f024831b3c8da919_1342021182637.jpg
File thứ 3: z243262169244003dbfe49ca4a48d350d5b847bca920d7_1342021182637.jpg
File thứ 4: z2432622611539da9425a413c64a4fd4cd4fc6fae61865_1342021182637.jpg
File thứ 5: z2432628757301d97b5af241b34f20e93467b22a7d9f14_1342021182637.jpg
File thứ 6: z24326287625450f55b6f6a2ae6df9381695ec67e583cf_1342021182637.jpg
File thứ 7: z2432628767103cceca0e26b604d9a35132275cf43678d_1342021182637.jpg
File thứ 8: z243262876962961f40cdc549f1cdf439459eda8ec82be_1342021182637.jpg
File thứ 9: z2432628769971e309b1f4c7685d06f47b05594ea7e638_1342021182637.jpg
File thứ 10: z2432628772415ef725f2441bbf10e4f15d501e56adee1_1342021182637.jpg
File thứ 11: z2432628773500fe0f3179034040ca6d88b37a10e9fbeb_1342021182637.jpg
File thứ 12: z243262877651938d4d5f59e863967f63b4961799f0f62_1342021182637.jpg
File thứ 13: z2432618195398e37ad1e4d8b29f9fa6daf99e573ca555_1342021183749.jpg
File thứ 14: z2432619534485844587a222a2e690f024831b3c8da919_1342021183749.jpg
File thứ 15: z243262169244003dbfe49ca4a48d350d5b847bca920d7_1342021183749.jpg
File thứ 16: z2432622611539da9425a413c64a4fd4cd4fc6fae61865_1342021183749.jpg
File thứ 17: z2432628757301d97b5af241b34f20e93467b22a7d9f14_1342021183749.jpg
File thứ 18: z24326287625450f55b6f6a2ae6df9381695ec67e583cf_1342021183749.jpg
File thứ 19: z2432628767103cceca0e26b604d9a35132275cf43678d_1342021183749.jpg
File thứ 20: z243262876962961f40cdc549f1cdf439459eda8ec82be_1342021183749.jpg
File thứ 21: z2432628769971e309b1f4c7685d06f47b05594ea7e638_1342021183749.jpg
File thứ 22: z2432628772415ef725f2441bbf10e4f15d501e56adee1_1342021183749.jpg
File thứ 23: z2432628773500fe0f3179034040ca6d88b37a10e9fbeb_1342021183749.jpg
File thứ 24: z243262877651938d4d5f59e863967f63b4961799f0f62_1342021183749.jpg
Tác giả: admin

87