Hiệu trưởng

Đàm Thị Đắt
Đàm Thị Đắt

Ngày sinh: 4/7/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0779955727

Email liên lạc: datdamthi@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Trinh
Nguyễn Thị Trinh

Ngày sinh: 16/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hóc Môn

Trình độ :Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng giáo dục

Điện thoại riêng: 0763360839

Email liên lạc: nguyenthitrinh1611@gmail.com

Nguyễn Thị Mỹ
Nguyễn Thị Mỹ

Ngày sinh: 4/2/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ :Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Phó bí thư- Phó hiệu trưởng chăm sóc

Điện thoại riêng: 0938900905

Email liên lạc: nguyenmyc3@gmail.com